Go to Top

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัท

นอกจากบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญงานด้านบริการหลังการขายเป็นอันดับต้นๆ ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการรับรองคุณภาพ มาตราฐานตามระยะเวลาและอายุการใช้งานโดยแบ่งแยกประเภทได้ 2 ประเภทหลัก คือ 1.ประเภทปั๊มเคมีอุตสาหกรรม 2.เคมีภัณฑ์ หรือเคมีอุตสาหกรรม โดยบริษัทมีนโยบายการรับประกันสินค้าตามข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้

1.เงื่อนไขการรับประกัน

1.1 การเริ่มต้นการรับประกัน
บริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด จะรับประกันสินค้าที่ขายให้ผู้แทนจำหน่าย หรือลูกค้าทั่วไปโดยตรงจากทาง บริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด โดยเริ่มนับตั้งแต่ลูกค้า (รายแรก) ที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัท

1.2 ระยะเวลาการรับประกัน
1.2.1 สินค้าประเภทปั๊มเคมีอุตสาหกรรมที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด จะมีอายุการรับประกัน เป็นเวลา 1 ปี โดยเริ่มนับจาก เดือน/ปี ที่ลูกค้าซื้อสินค้า ยกเว้นไส้กรองสำหรับเครื่องกรองสารเคมี (FILTER) และอะไหล่ปั้ม (PUMP SPACE PART) ตลอดจนสินค้าประเภทพิเศษจะมีการตกลงการรับประกันเป็นกรณีๆไป ***กรณีไม่มีหลักฐานการซื้อขาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกัน***

1.2.2 สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด จะมีอายุการรับประกันเป็นเวลา 3 วัน อันเนื่องจากความความบกพร่องทางด้านการผลิตเท่านั้น โดยเริ่มนับจากวันที่จัดส่งสินค้า ที่ลูกค้ารับสินค้า โดยลูกค้าต้องตรวจเช็คการรับสินค้าให้ถูกต้องตามชื่อสินค้า จำนวน สเปค COA และชนิดของบรรจุภัณฑ์ พร้อมเซ็นต์รับสินค้าเพื่อลงบันทึกข้อมูล

2. ข้อยกเว้นในการรับประกัน
2.1 การรับประกันไม่ครอบคุลมถึงกรณีและสาเหตุดังต่อไปนี้
–  การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำหรือเคมีที่ผิดปรกติ  เช่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำแห้ง, แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาด อุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม
– การใช้งานผิดประเภทของสารเคมีที่ได้แจ้งต่อบริษัท นิปปอน อินเตอรืเทรด จำกัด ในวันสั่งซื้อสินค้า
– การติดตั้งหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
– 
การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
– ชิ้นส่วนภายนอกเสื่อมสภาพ เนื่องจากการเกิดสนิม การสำผัสสารเคมีโดยตรง
– ความเสียหายอันเกิดมาจากการขนส่งโดยผู้ซื้อสินค้าเอง
– การตัดสินของบริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด ต่อข้อเรียกร้องหรือโต้แย้งใดๆ ในการรับประกัน ถือเป็นข้อยุติ

ช่องทางการติดต่อสำหรับการแจ้งงานบริการท่านสามารถติดต่อได้ที่ Email: Service@npitrade.com หรือ LINE@: nippon 

professional water treatment

ผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่นๆ ของบริษั้ท

ipa
ไอ พี เอ (I.P.A)
ชื่อทางเคมี: I.P.A (Isopropyl Alcohol) ชื่ออื่นๆ: Isopropyl Alcohol,  2-Propanol, Dimethyl Carbinol, Sec-Propyl Alcohol, Petrohol, Rubbing Alcohol สูตรทางเคมี C3H8O, C3H7OH ข้อมูลทั่วไป : – Isop...

Read more

bge
BGE (ฺButyl Glycol Ether)
Butyl Glycol Ether (B.G.E.) บิลทิว ไกลคอล อีเทอร์ CAS No.: 111-76-2 ขนาดบรรจุภัณฑ์: 2L, 5L, 10L, 20L, 200L ลักษณะทางกายภาพ – เป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นอ่อนๆ ประโยชน์ในการใช้งาน – เป็นตั...

Read more

isopropyl alcohol
IPA (Isopropyl Alcohol 99%)
จำหน่าย IPA (Isopropyl Alcohol) สูตรทางเคมี C3H8O, C3H7OH ข้อมูลทั่วไป :Isopropyl Alcohol 99.99%เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไวไฟ เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งใช้ในการทำละลายใช้เป็นส่วนประกอบในการทำน้ำยาทำความสะอาด...

Read more

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Newsletter Signup

Sign up now and never miss a thing!

You're Signed Up!

Now that you are signed up, we will send you exclusive offers periodically.