Go to Top

Service

  • งานบริการ

  • การใช้งาน

  • การรับประกัน

  • การบริการการซ่อมบำรุง

  • บริการจัดส่ง

professional water treatment

ฝ่ายบริการของบริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด มีการอบรมช่างเทคนิคให้มีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้าได้ว่า การติดตั้ง ทดสอบเครื่องและการให้คำแนะนำเป็นไปตามคุณสมบัติของปั๊มอย่างถูกต้อง

การติดตั้งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานปั๊ม หากการติดตั้งไม่ถูกต้องเหมาะสม  ประสิทธิภาพของปั๊มก็อาจจะลดลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง โดยที่คุณจะไม่สามารถทราบถึงความผิดปกตินั้นได้  แต่การสึกหรอของปั๊มจะเร็วขึ้นหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายในการลดต้นทุนของแต่ละองค์กร ช่างเทคนิคของบริษัทได้ผ่านการฝึกอบรมและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างรวดเร็ว

ในกรณ๊ที่มีความต้องการใช้งานระบบปั๊มในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด การเลือกใช้บริการดูแลระบบปั๊มกับเราเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ เราเอาใจใส่การบำรุงรักษาปั๊มตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดฉุกเฉิน และเหตุไม่คาดฝัน นำมาซึ่งปัญหาในการหยุด SHUT DOWN ไลน์ผลิต ทำให้เกิดความศูนย์เสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

ด้วยทีมงานของบริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด ทำให้ท่านสามารถวางใจได้ว่า ระบบงานของท่านจะไม่หยุดชะงักอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ  เพียงท่านติดต่อหาเรา เราพร้อมช่วยให้ท่านบริหารจัดการงบประมาณในการบำรุงรักษาปั้มสูบจ่ายและลดต้นทุนในการใช้เคมีภัณฑ์ทั้งในด้านการบำบัดน้ำเสีย และในไลน์ผลิต เพื่อดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายบริหารของบริษัทเรา

ทั้งนี้ บริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด ยังให้บริการช่วยเหลือข้อมูลในกรณีหลังเวลากทำการของบริษัท 08:00น.-17:00 น. โดยที่ท่านยังสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางอื่นๆ Line@: nippon ตลอดจน สายด่วนฉุกเฉิน +66 (090) 909 5757 ทำให้มั่นใจได้ว่าท่านมีทีมงานฉุกเฉินไว้คอยช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

การรับประกัน

นอกจากบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญงานด้านบริการหลังการขายเป็นอันดับต้นๆ ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการรับรองคุณภาพ มาตราฐานตามระยะเวลาและอายุการใช้งานที่ถูกต้อง

1.เงื่อนไขการรับประกัน

1.1 การเริ่มต้นการรับประกัน
บริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด จะรับประกันสินค้าที่ขายให้ผู้แทนจำหน่าย หรือลูกค้าทั่วไปโดยตรงจากทาง              บริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด โดยเริ่มนับตั้งแต่ลูกค้า (รายแรก) ที่ซื้อสินค้า

1.2 ระยะเวลาการรับประกัน
1.2.1 สินค้าประเภทปั้มเคมีอุตสาหกรรมที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด จะมีอายุการรับประกัน เป็นเวลา 1 ปี โดยเริ่มนับจาก เดือน/ปี ที่ลูกค้าซื้อสินค้า ยกเว้นไส้กรองสำหรับเครื่องกรองสารเคมี (FILTER), อะไหล่ปั้ม (PUMP SPACE PART) ***กรณีไม่มีหลักฐานการซื้อขาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกัน***

1.2.2 สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด ลูกค้าต้องตรวจเช็คการรับสินค้าให้ถูกต้องตามชื่อสินค้า จำนวน สเปค COA และชนิดของบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทรับประกันเนื่องจากความความบกพร่องทางด้านการผลิต หากไม่ตรงสเปค ทางบริษัทจะนำสินค้ากลับแล้วทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ในวันถัดไป 

2. ข้อยกเว้นในการรับประกัน
2.1 การรับประกันไม่ครอบคุลมถึงกรณีและสาเหตุดังต่อไปนี้
–  การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำหรือเคมีที่ผิดปรกติ  เช่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำแห้ง, แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาด อุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม
– การใช้งานผิดประเภทของสารเคมีที่ได้แจ้งต่อบริษัท นิปปอน อินเตอรืเทรด จำกัด ในวันสั่งซื้อสินค้า
– การติดตั้งหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
– 
การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
– ชิ้นส่วนภายนอกเสื่อมสภาพ เนื่องจากการเกิดสนิม การสำผัสสารเคมีโดยตรง
– ความเสียหายอันเกิดมาจากการขนส่งโดยผู้ซื้อสินค้าเอง
– การตัดสินของบริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด ต่อข้อเรียกร้องหรือโต้แย้งใดๆ ในการรับประกัน ถือเป็นข้อยุติ

ช่องทางการติดต่อสำหรับการแจ้งงานบริการท่านสามารถติดต่อได้ที่ Email: Service@npitrade.com หรือ LINE@: nippon

บริการซ่อมปั้มเคมี

บริการซ่อมปั้มเคมี

ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การให้บริการหลังการขาย โดยที่เราดูแลตรวจเช็คสินค้าที่ท่านได้รับจากเราไปตลอดอายุการใช้งาน ตลอดจนสินค้าทุกชิ้นเรามีอะไหล่สำรองไว้คอยบริการแก่ท่านเปรียบเสมือนท่านมีสต๊อกอะไหล่ประจำบริษัทของท่าน ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่สำหรับ Self Priming Pump, Vertical Pump, Chemical Filter Pump (ทั้งอะไหล่และฟิลเตอร์กรอง), Magnetic Pump, Diaphragm Pump ด้วยความใส่ใจในขั้นตอนการผลิต ทุกชิ้นส่วนจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าปกติ ตลอดจนงานตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์ปริมาณเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย การทำคำปรึกษาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้เคมีภัณท์ เราพร้อมให้บริการแก่ท่านไม่ว่าท่านจะใช้บริการที่ใดมาก่อน เพียงติดต่อหาเรา

บริการจัดส่ง

บริการจัดส่ง

Chemical Delivery Packaging

บรรจุภัณฑ์การจัดส่งเคมีภํณฑ์ของบริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด

 

 

 

 

ด้วยความใส่ใจในการบริการ ทางบริษัท นิปปอน อินเตอร์เทรด จำกัด ยังได้มีบริการจัดส่งสินค้าโดยรถขนส่งของบริษัทเอง และรถขนส่งภาคเอกชนที่ให้บริการ โดยแบ่งแยกการบริการจัดส่งได้ 4 ประเภท ทั้งสินค้าที่เป็นของแข็งอย่างเช่นปั้มและของเหลวอย่างเช่นเคมีภัณฑ์ โดยการจัดส่งที่บริษัทให้บริการมีทั้งแบบ 4 ล้อปกติ (รถกระบะ), 4 ล้อกลาง (รถคอก), 6 ล้อแทงค์, 10 ล้อแทงค์, 10 ล้อคอก โดยที่4 ประเภทหลังเป็นการจัดส่งสำหรับเคมีทั้งในด้านการบำบัดน้ำและด้านอุตสาหกรรมเคมี โดยรถทุกคันได้ติดตั้งระบบ GPS เพื่อใช้ในการตรวจเช็คและกำหนดเส้นทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ท่านสั่งกับทางบริษัท นิปปอนอินเตอร์ เทรด จำกัด จะได้รับการจัดส่งที่ตรงเวลา และปลอดภัยตลอดเส้นทาง

Newsletter Signup

Sign up now and never miss a thing!

You're Signed Up!

Now that you are signed up, we will send you exclusive offers periodically.